Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bakkehusets Venner

At være medlem af Bakkehusets Venner betyder rabat på nogle af vore koncerter, gratis adgang til frokostjazz samt mulighed for at købe billetter før programmet husstandsomdeles.

Som Bakkehusven…..
 

* Får du programmet tilsendt så tidligt, at du kan købe billetter 3-5 dage før Stemningsbilleder det officielle billetsalg
 
* Kan du købe billetter med rabat til nogle af arrangementerne
 
* Får du mindst 2 gange årligt et nyhedsbrev om, hvad der rører sig i huset
 
* Har du mulighed for at tilbyde dig som frivillig hjælper til arrangementerne, hvis du har lyst og overskud. Når du har vagt, kommer du selvfølgelig gratis til koncerten.
  
* Bliver du 1 gang årligt (som regel i september) inviteret til et gratis medlemsarrangement med traktement og underholdning
 
* Har du gratis adgang til frokostjazz
  
 
Bakkehusets Venner er en god økonomisk støtte. Men hvad der endnu vigtigere - vennerne er en stor flok "ambassadører" for huset.


 KONTINGENT 2017: personligt medlemsskab 160 kr. årligt/hussstandmedlemskab 320 kr. årligt. Sidstnævnte giver to personer per husstand rabat ved billetkøb.

  
    Mail navn, adresse, telefonnummer og angiv om du ønsker personligt eller husstands medlemsskab. Du vil snarest muligt modtage en bekræftende mail med nødvendige oplysninger

Medlemskab kan også tegnes under koncerterne.

Kontingentet betales kontant i Bakkehuset eller indsættes på konto 2760-0808 407 051

Vi sender et medlemskort efter at have registreret indbetalingen.

MEDLEMSSKAB FØLGER KALENDER-ÅRET

 

Bakkehuset
Strøget 47
7430 Ikast
bakkehuset@ikast-brande.dk
9960 5112 eller 4086 1973